Strateginen ajattelu ja johtaminen

strateginen ajattelu kirjan kansi

Pauli Juuti & Mikko Luoma (2022) Strateginen ajattelu ja johtaminen: matka läpi maailmankuvien. PS-Kustannus. 358 s.

Kirja-arvio

Kirja kuvaa strategiapuhetta kolmen maailmankuvan kautta: rationaalisen, kompleksisen ja postmodernin.

Kirja päätyy määrittelemään strategia-käsitteen uudelleen: ”Strategia on se, mitä organisaatio tahtoo, tekee ja puhuu. Strateginen johtaminen on tuon tahtomisen, tekemisen ja puheen aikaansaannosta” (s. 325).

Jatka lukemista “Strateginen ajattelu ja johtaminen”