Tutkimuksen opettaminen muotoilussa

Dittenberger, S., Moritsch, H. & Raschauer, A. 2023. Teaching Research in Design: Guidelines for Integrating Scientific Standards in Design Education.  Transcript Design, Vol. 58. 151 s.

Kirja perustuu itävaltalaisen New Design Universityn projektiin, jossa pohdittiin, miten BA-tason opetuksessa perehdytetään opiskelijoita muotoilututkimuksen tekemiseen opinnäytetyössään, miten tutkimuksen opettaminen muotoilussa voisi taphtua.

Aihe liikkuu aivan minun oman työni ytimessä, kuten muidenkin muotoilua opettavien, opinnäytetöitä ohjaavien ja muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä opettavia. Kirja sopii hyvin myös oppikirjaksi opiskelijoille.

Teoriaa, kokeiluja ja ohjeita

Kirja ensimmäinen osa, teoriakatsaus (noin 40 sivua) selvittää muotoilututkimuksen eri positioita: mitä muotoilututkimuksen katsotaan olevan ja mitä se voisi olla BA-tason koulutuksessa (kandi ja amk).

Toinen luku kuvaa projektia ja siinä tehtyjä kahta kokeilua, muotoilun praktiikan aikana tehtävää ”tutkimusta”.

Kolmannessa luvussa ohjeistetaan kahden malliseen tutkimusprosessiin muotoilussa: soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen. Ensimmäinen nojaa Käyttäjäkeskeisen muotoilun ISO standardiin 9241:210 sekä Muratovskin (2016) sovellukseen. Jälkimmäinen nojaa Aalto yliopiston Mäkelä & Nimkulrat (2018) esitykseen.

Molemmat mallit ovat sellaisenaan käyttökelpoisia, kenties sopivasti jopa rajattuna. Molemmissa malleissa on aika paljon tekemistä.

Kirja on hiukan keskeneräisen oloinen projektin pohjalta tehty raportti, mutta hyödyllinen ja tervetullut avaus BA-tason muotoilututkimukseen. Suurin osa vähäistä keskusteluahan käydään muotoilun väitöskirjatasolla (esim Krogh & Koskinen 2020).

Kirjan teoriakatsaus on hyödyllinen kuvaus siitä, millaista keskustelua muotoilututkimuksesta on käyty viime vuosina.