Muotoilukoulutuksen tasa-arvo

Kaavamaiset käsitykset ohjaavat yhä tyttöjen ja poikien ammatinvalintaa (katso YLE /STT). Tilanne on samanlainen muotoilun korkeakoulutuksessa. Esimerkiksi muodin ja sisustuksen koulutuksessa sukupuolivinoutuma on räikeä, tasa-arvo puuttuu.

Nuorten valintoja ohjaavat stereotyyppiset käsitykset eri sukupuolille sopivista töistä. Nuoren pitäisi voida valita itselleen mielekkäin koulutusala, sukupuolesta riippumatta.

Muotoilun korkeakoulut ovat passiivisia pääaineiden sukupuolisegregaation purkamisessa. Paperilla tasa-arvoinen valinta alan suhteen on mahdollinen, mutta käytännössä tilanne on toinen.

Sukupuolittuneet käytänteet rajaavat erilaisten toimijoiden hakeutumista muotoilun pariin ja siten köyhdyttävät grafiikan, tuotteiden, palvelujen, tilojen ja ympäristön laatua. Finnish Design kärsii.

Työelämä – muotoilun kenttä – ja media ovat koulujen ohella syypäitä nykytilan ylläpitoon, ja kulttuuri kokonaisuudessaan. Mitä siis voitaisiin tehdä?

Mitä tehdä?

Ensinnäkin, ongelma tulee ottaa esille ja keskusteluun. Mikä on ilmiön tausta ja vaikutukset laajalti? Mitä tasa-arvon puuttuminen maksaa yhteiskunnalle – saati yksilölle – pitkällä aikajänteellä?

Toiseksi, katse kääntyy mediaan. Millä tavoin media voi purkaa stereotyyppisiä käsityksiä siitä, millaisia muotoilun ammattilaiset ovat ja mitä he tekevä?

Kolmanneksi, tutkimusten mukaan sukupuolikiintiöt toimivat hyvin tarkoituksessaan. Pitäisikö muotoilun aloituspaikkoihin tehdä kiintiöt? Miten valintakokeissa voidaan tukea vähemmistöjä? Enemmän hakijoita, sitä parempi.

Muotoilussa kauneuden ulottuvuus korostuu, ehkäpä, verrattuna totuuteen ja hyvyyteen. Samoin uutuusarvo on muotoilussa korostunut arvo. Tasapainoinen muotoilijoiden jakautuma ja erilaisten toimijoiden saaminen alalle laajentaa kokemuspohjaa ja rikastuttaa alan kulttuurin moninaisuutta.

Muotoilu toimintana ei ole riippuvainen sukupuolesta. Yksilö voi toteuttaa maskuliinisina tai feminiinisinä pidettyjä toimintatapoja, riippumatta sukupuolesta. Ei kannata ohjata nohevia miehiä tai naisia pois vaatetuksesta / sisustuksesta / teollisesta muotoilusta jne. Jokaisen pitää voida nähdä itsensä alalla, joka kiinnostaa.

Lue lisää: Gender equality in design.