Kymmenen syytä opiskella muotoilua

1. Muotoilu on maailman vanhin ammatti. Muotoilu on määritellyt ja muokannut ihmisen ruumiillista ja henkistä olemusta jo 2,3 miljoonaa vuotta.

2. Sinulle maksetaan siitä, että olet luova työssäsi. Kotona ja vapaa-ajalla sinun ei tarvitse olla luova, voit olla arkipäiväinen.

3. Muotoilijana sinulla on hyvät mahdollisuudet ja työkalut oman elämäsi muotoiluun (life design).

4. Metataidot nousevat yhä tärkeämmiksi. Kriittinen ajattelu, vuorovaikutustaidot ja luovuus tarjoavat mahdollisuuksia uusille muotoilijatyypeille (sankarimuotoilija on kuollut).

5. Muotoilun klassiset taidot säilyvät: piirtäminen, sommittelu, mallien rakennus (fail fast) ja ajatusten visualisointi ovat yhä osaamisen substanssia.

6. Muotoilu on nousussa nykyisessä positiivisessa suhdanteessa. Töitä on tarjolla, mutta se ei näy mol.fi –sivuilla, vaan töihin päästään verkostojen kautta.

7. Automaatio ei vie muotoilijan työtä: robotista tulee työtoveri. Työssä korostuu ”yhteisöjen, kielen, mentoroinnin, innovoinnin, kultturin, arvojen, lisäarvon ja yhteiskunnallisten muutosten taju ja tasot” (Tedre & Denning 2016).

8. Muotoilu laajenee koko ajan sekä sisällöllisesti että prosessina. Uusia toimialoja ja tehtävänkuvia avautuu muotoilijoille.

9. Suomalaisella muotoilulla on hyvä kansainvälinen maine. Designtyö on samanlaista kaikkialla: kansainvälistyminen on helppoa.

10. Muotoilu on osasyyllinen maapallon nykytilan ongelmiin (markkinamiehen ohella, ks. Papanek 1973). Muotoilu on myös tärkeä osa näiden viheliäisten ongelmien ratkaisuja.