Strateginen ajattelu ja johtaminen

Pauli Juuti & Mikko Luoma (2022) Strateginen ajattelu ja johtaminen: matka läpi maailmankuvien. PS-Kustannus. 358 s.

Kirja-arvio

Kirja kuvaa strategiapuhetta kolmen maailmankuvan kautta: rationaalisen, kompleksisen ja postmodernin.

Kirja päätyy määrittelemään strategia-käsitteen uudelleen: ”Strategia on se, mitä organisaatio tahtoo, tekee ja puhuu. Strateginen johtaminen on tuon tahtomisen, tekemisen ja puheen aikaansaannosta” (s. 325).

Kolme maailmankuvaa

Rationaalisen maailmankuvan strategia on vallitseva käsitys aiheesta. Johtajat määrittelevät loogisen toimintatavan. Jalkauttaminen on ongelma, saada alaiset toteuttamaan strategiaa.

Kompleksisessa näkemyksessä jokainen organisaatiossa on strategi. Pyritään inspiraation ja luovuuden tilaan.

Postmodernissa strategiakäsityksessä asiakkaan ja organisaation välinen vuorovaikutus korostuu. Strategia on mielikuvia ja dialogia.

Taulukko strategisten maailmankuvien piirteistä (s. 306).

Miksei kukaan kertonut tätä minulle

Kirja kolahtaa jo sivulla 29, jossa kerrotaan, että hyvä tapa käsitteen haltuun ottamiseksi on sen jaotteleminen kontekstiin, prosessiin, sisältöön, käytäntöön ja diskurssiin (ks. de Wit & Meyer 2004). Tämä on näitä ”miksei kukaan kertonut tätä minulle aikaisemmin” elämyksiä. Mainitulla viisiportaisella kaavalla voi purkaa minkä tahansa monimutkaisenkin ilmiön. Kirjassa sillä pilkotaan strategisen johtamisen tarkastelukulmia.

Kirja päättyy strategisen johtamisen kehittämisen portaisiin (ks alla, s.320).

Portaista tulee mieleen monesti nähdyt tanskalaiset muotoiluportaat, jotka neljännellä askelmalla päättyvät muotoilun strategiseen käyttöön organisaatiossa. Tietenkin, tulee mieleeni, saisiko Juuti & Luoman portaista täydennystä tanskalaisiin portaisiin.

Muutenkin koko kirjan voi lukea muotoilijan lasit silmillä, vaihtaen strategia sanan kohdalle sanan muotoilu, muotoilujohtaminen tai strateginen muotoilu.

Vahva lukusuositus!

Lue myös kirja-arvioni:

Roberts, N. (2023) Design Strategy

Grimsgaard, W. (2023) Design and Strategy