Näin onnistut opinnäytetyössä

Hanna Vilkka, 2021, Näin onnistut opinnäytetyössä: ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. PS-Kustannus, 224 s.

Sosiologi Hanna Vilkka on ahkera opinnäytetyötä ja tutkimusta käsittelevien kirjojen kirjoittaja; kannattaa vilkaista muitakin, esim Tutki ja kehitä jne.

Kirja alkaa opinnäytetöiden tyypittelystä, erityyppisten opinnäytteiden mahdollisuuksista. On tärkeää tunnistaa, millaista opinnäytetyötä on alkamassa tekemään, ja toisaalta, mikä on oman alan (muotoilun) käytännöt ja odotukset.

Vilkka ei ole suunnannut kirjaa sen enempään ammattikorkeakouluun kuin yliopistoonkaan, mikä voi olla ongelma. Ovatko opinnäytetyöt amk:ssa erilaisia kuin gradut yliopistoissa? No, onhan kirjan yhdistetty kohderyhmä täten laajempi.

Muotoilijaa kiinnostaa tietenkin taiteellinen tutkimus tai tutkimusperustainen kehittämistyö: toiminnallinen opinnäyte, design-tutkimus ja palvelumuotoilu.

kuva tutkimusprosessita

Kirja toinen osa käsittelee sitä, millaisia erilaisia aineistoja voi opinnäytetyössä olla. Aineistoja voi olla esimerkiksi haastattelut, mutta myös oman muotoilutoiminnan kuvaus.

Kirja kolmas osa käsittelee analyysiä. Kysymykseen, mitä analyysi muotoilullisessa kehittämistyössä tarkoittaa, kirja ei anna vastausta.

Kirjan neljäs osa käsittelee opinnäytetyön arviointia.

Kirja on suositeltava lähde opinnäytetyötä tekevälle. Valmista reseptiä ei kirjasta löydy, mutta varmasti hyödyllisiä oivalluksia.