Muotoiluajattelu ja kompleksisuus

OTM, VTM Suvi Lamminpään akateeminen väitöskirjaMuotoiluajattelu ja kompleksisuus. Teoreettis-käsitteellinen tutkimus muotoiluajattelun strategisista ja päätöksentekometodologisista mahdollisuuksista

Väittelijä ja vastaväittelijä Mirja Kälviäinen

Väitöstilaisuuden striimausta on vaikea seurata – väittelijöiden puhetta tuskin kuulee.

Lamminpään väitöskirja on teoreettinen tutkimus. Siinä ei siis ole empiiristä aineiston keruuta, vaan aineisto pohjautuu kirjallisuuteen. Eli Ilkka Kylävaaraa soveltaen: ”Luetaan 50 kirjaa (tässä tapauksessa 400 lähdettä) ja kirjoitetaan niistä uusi kirja”.

Lamminpää on oikeustieteen maisteri ja valtiotieteen maisteri, ja pian taiteen tohtori. Hänen aikaisempaa tuotantoaan muotoilun saralta on mm. Muotoiluoikeus-opas (linkki), jossa annetaan vinkkejä aineettomien oikeuksien hallinnasta.

Muokkasin sivulla 17 esitettyjä tutkimuskysymyksiä sellaiseen muotoon, jossa minä ne voin ymmärtää; alkuperäiset olivat sangen kompleksisia:

  1. Mitä muotoiluajattelu on?
  2. Miten kompleksisuus ilmenee päätöksenteossa?
  3. Miten päätöksentekoa voidaan muotoilla?

Tutkimuksen tuloksena Lamminpää esittää, että vaikka päätöksenteon tilanne voi olla sotkuinen, on muotoilijalla välineitä, joilla rakennetaan ymmärrystä ja päästään eteenpäin:

  1. Joustavuus ja monipuolisuus
  2. Iteratiivinen etenemistapa
  3. Empatian, erilaisten ajattelutyylien, yhteistyön ja reflektiivisten keskustelujen yhdistäminen
  4. Luonnosten ja mallien hyödyntäminen
  5. Intuition hyödyntäminen

Muotoiluajattelun kaaviot on kirjasta jätetty pois

Väitöskirjan pitkä nimi antaa jo kuvan tulevasta lukukokemuksesta: 200 sivua teoriaa ja vaikeaa tekstiä. Juuri tässä on myös kirjan paras anti: se laajimpia suomenkielisiä kirjallisuuskatsauksia ja kompositio siitä, mitä muotoilusta on kirjoitettu. Siten se toimii porttina muotoilu(n)tutkimukseen muille opinnäytetyön tekijöille.

Muotoiluajattelu on tämän ajan kuuma ”buzzword”. Tutkija puhuu tekstissään usein muotoilusta ja muotoiluajattelusta yhdessä, niputtaen ne yhteen tekemättä niille pesäeroa toisistaan. Muotoiluajattelu on siis muotoilua; design thinking vaan kuulostaa hyvältä tässä hetkessä.

David Kelley ottaa 2016 haastattelussa kunnian muotoiluajattelu-termin suosiosta. Kuulostaa paremmalta olla muotoiluajattelun asiantuntija kuin olla vain muotoilumenetelmien asiantuntija. Leviäminen alkoi Standfordista ja IDEOsta, kuinka ollakaan.

Muotoilijan supervoima on muotoiluajattelu!

Lähteet:

Suvi Lamminpää: Muotoiluajattelu ja kompleksisuus. Teoreettis-käsitteellinen tutkimus muotoiluajattelun strategisista ja päätöksentekometodologisista mahdollisuuksista. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 305. ISBN 978-952-337-256-6, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2021.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-256-6

Maria Camacho: David Kelley – From Design to Design Thinking at Stanford and IDEO, May 2016, She Ji The Journal of Design Economics and Innovation 2(1):88-101.

https://www.researchgate.net/publication/306097249_David_Kelley_From_Design_to_Design_Thinking_at_Stanford_and_IDEO