Design and Strategy

Wanda Grimsgaard (2023) Design and strategy: a step-by-step guide. Routledge. 650 s.

Design and strategy -kirja luettelee strategian ja muotoilun prosesseja ja menetelmiä hengästyttävän liudan. Kirja on tehty graafisen suunnittelun näkökulmasta, mutta huomioi hyvin teollisen ja palvelumuotoilun tarpeita. Kirja asettuu liiketoiminnan ja rationaalisen muotoilunäkemyksen diskurssiin. Viimeinen kolmasosa kirjasta käsittelee muotoilun yleisiä ja graafisen suunnittelun sisällöllisiä periaatteita; sommittelua, typografiaa ja grafiikan tuotantoa.

Kirjoittaja Wanda Grimsgaard on visuaalisen kommunikaation professori Kaakkois-Norjan yliopiston liiketoiminnan laitoksella.

Kirjaa rakentuu graafisen muotoilun prosessia mukaillen: initiaatio > näkemys > strategia > muotoilu > tuotanto > johtaminen.

Initiaatio -osassa valmistellaan projektia: brief, aikataulu, sopimus, tiimityöskentely jne.

Näkemys -osassa analysoidaan ongelmaa ja valitaan käytettävät metodit.

Strategia -osassa tarkastellaan asiakasyrityksen strategiaa ja liiketoimintamalleja.

Muotoilu -osassa palataan briefiin ja aloitetaan konseptimuotoilu.

Tuotanto -osassa ohjataan suunnitelman implementaatioon ja tuotantoon.

Johtaminen -osassa keskitytään muun muassa IPR:ään ja muotoilujohtamiseen.

Vähän liikaa sivuja

Paisumistaudista kärsivästä (650 sivua) opaskirjasta löytyvät kaikki muotoilun tunnetut kliseiset mallit ja menetelmät, myös – aikakin minulle – muutama uusi malli. Kirjassa ei ole mitään omaperäistä, vaan tunnettuja malleja esitellään lyhyesti ja enemmän tai vähemmän sekavassa järjestyksessä. Kuitenkin voisi ajatella kirjan kuuluvan taiteen kandiopiskelijan tai amk-muotoilijan kirjahyllyyn; ainakin nämä kaikki käsitteet olisi hyvä tunnistaa. Hyvä vaikea tenttikirja siis!

Muotoilun konsulttiyrittäjä saa kirjasta hyviä lähestymistapoja asiakastyöhön. Muotoilun opettaja (sic) saisi rungon noin viiteenkymmeneen luentoon tai harjoitukseen.

Kuten aikaisemmin mainitsin, kirjan näkemys muotoiluun on ”rationaalisen” mekanistinen, siten edustaen vallitsevaa näkemystä, joka on muotoilijan tunnettava, mutta muotoilun varsinainen tuleva kiinnostavuus ja merkityksellisyys löytynee toisesta suunnasta.

Seuraavaksi perehdyn Nancy Robertsin kirjaan Design Strategy (499 sivua). Miksi juuri nyt on taas – 15 vuoden tauon jälkeen – on palattua muotoilustrategiaan?

Katso kirjan Design and Strategy puffi tästä.