Autobiovisual

Oheisella videolla (42 min) kerron, miten minusta tuli muotoilija, opettaja, tutkija ja kirjoittaja. Tämä menetelmä, jota kutsun autobiovisuaaliksi, on yksi elämän muotoilun työkalupakin menetelmistä, jolla itse kukin voi tarkastella ja hahmottaa oman elämänsä valintoja ja merkityksiä. Oma videoni keskittyy ammatillisen identiteettini kehittymiseen.

Elämän muotoilu on henkilökohtaisen kehittymisen ja uraohjauksen lähestymistapa, joka hyödyntää suunnittelun, muotoilun ja taiteen visuaalisia menetelmiä. Meidän kaikkien tulee elää elämämme, joten miksipä sitä ei voisi vähän suunnitella.

Ensimmäisiä luonnoksia

Konstruktiivinen lähestyminen uraohjaukseen (ks. Savicas 2012) ja life designeen perustuu usein kirjallisen narratiivin tekemiseen, joka jättää ilmaisun repetuaarin yksipuolisesti tekstiksi. Muotoilijat ja sen opiskelijat ovat tietenkin etuoikeutettuja, koska he hallitsevat piirtämistä, mediaa, visuaalista esittämistä ja luovia menetelmiä.

1990-luvulla vaatteissa oli enemmän kangasta ja vähemmän elastaania.

Elämän muotoilun haaste on tuoda käyttöön maallikoille sopivia visuaalisia menetelmiä ja työkaluja.

Oheisen autobiovisualin tekeminen, vuosittainen ylläpito ja sen esittäminen uusille opiskelijoille on avannut tiettyjä merkityksiä ja motiiveja tekemilleni valinnoille. Miksi halusin muotoilijaksi? Toteutinko isäni haavetta? Miksi en lähtenyt automuotoilijaksi, kun siihen oli mahdollisuus tai mennyt töihin Nokialle? Mihin olen käyttänyt elämäni?

Heikki Hakamäki ja Tuomas Antikainen arvioivat konsepteja

Autobiovisual on kuin kuvitetut muistelmat. Se ei ole – eikä tarvitse olla – totta. Se on enemmän tai vähemmän sepitetty tarina ammatillisesta minusta sellaisena kuin haluaisin itseni nähdä ja tulla nähdyksi. Tutkimuksellinen asemoitumiseni autoetnografiaan kenties mahdollistaa yhteyksien vetämisen laajempiin ilmiöihin.

muotoilija veistää mallia
Onnelliset päivät pajan nurkassa

Autobiovisualin tekemiselle on kaksi ohjetta: 1) laita kuvia peräkkäin ja 2) kerro kuvista muille ihmisille.

Autobiovisualin esittäminen ja sanoittaminen auttaa hahmottamaan ajatuksia. Vasta kun sanon, tiedän mitä ajattelen.