Luova prosessi ja hyvinvointi

Laura Valojärvi väittelee

Kuvittaja Laura Valojärven väitöskirja Aalto-yliopistossa käsittelee lastenkirjan kuvittamisen prosessia. Muotoilijankin on helppo samaistua Valojärven tutkimustuloksina esittämiin malleihin luovan prosessin etenemisestä ja mahdollisisista tunnetiloista tekemisen aikana: epätoivosta flow-taivaaseen.

Laura Valojärvi, 2021. The Cycle of Creative Resources – the creative process and creative well-being from the perspective of picturebook illustrators.

Mitä sinulle ei opetettu muotoilukoulussa

artikkelikuva ilkka kettunen

Phil Cleaverin kirja What they didn’t teach you in design school käsittelee graafisen suunnittelijan ammattikäytäntöjä anglo-amerikkaisesta näkökulmasta. Kirja sopii myös suomalaisen muotoilijan luettavaksi. Kirja käsittelee: •ansioluettelon ja portfolion merkitystä •yhteydenottoja yrityksiin •työhaastattelua •hyviä muotoilukäytänteitä •suhdetoimintaa •tietoteknistä osaamista •painotyön tuotantoa •web-taitoja •alihankinnan tilaamista •liiketoiminnan taitoja