Reflektoiva muotoilija

kuva schönin ajatusta kehittävästä artikkelista

Kirjoittajat vievät Schönin (1983) reflektoiva muotoilija -ajatusta eteenpäin yhdistäen Schönin ajatuksia Deweyn (1933), Kolbin (2015), Nonaka & Takeuchin (1995) ja Sengen (1994) malleja, päätyen omaan monimutkaiseen, mutta juuri ja juuri ymmärrettävissä olevaan malliin siitä, miten muotoilutiimi oppii tekemisen kautta.

Linus Tan, Anita Kocsis & Jane Burry: Advancing Donald Schön’s Reflective Practitioner: Where to next? Design Issues: Vol 39, 2023.

Vasta kun näin tämän artikkelin, tiesin kaivanneeni sitä.

Jatka lukemista “Reflektoiva muotoilija”

Filosofia ja elämä

filosofia ja elämä

Miten minun tulisi elää elämäni? Minkä sortin persoona minut tulisi olla? Millaisten arvojen mukaan elän elämääni? Mitä tavoittelen ja mihin tähtään? Mikä on minun filosofia ja elämä?

A.C. Grayling (2023) Philosophy and Life: Exploring the Great Questions of How to Live. 426 s.

Kirja-arvio

Tähän sokraattiseen kysymykseen liberaalin keskiluokan kotifilosofi professori Graylingilla ei ole antaa vastausta, jokaisen pitää se omalta kohdaltaan pohtia, tai ainakin yrittää pohtia. Koskaan ei ole liian myöhäistä harkita tätä kysymystä, eikä liian aikaista. Elämän aikana joutuu palaamaan näihin kysymyksiin yhä uudelleen.

Jatka lukemista “Filosofia ja elämä”

Empaattisen muotoilun tutkimusryhmä

Kirja-arvio: empaattisen muotoilun tutkimusryhmä

Ilpo Koskinen: Design, Empathy, Interpretation: Towards Interpretive Design Research. The MIT Press 2023. 183 s.

Kirja on professori Koskisen työmuistelmat yli kahdenkymmen vuoden ajalta, jolloin hän ohjasi Taideteollisen korkeakoulun teollisen muotoilun laitoksen aloittelevaa tutkimustoimintaa ja ryhmää, jota hän kutsuu empaattisen muotoilun tutkimusryhmäksi.

Jatka lukemista “Empaattisen muotoilun tutkimusryhmä”

Epävarmuuden aika – muotoilijan silmin

Petri Uusikylä & Harri Jakonen (toim.): Epävarmuuden aika – kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Into, 2023, 306 s.

Muotoilijaa ahdistaa. Maailman hahmottaminen systeemisenä aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta. Yhden ihmisen tekeminen on suuressa kokonaisuudessa samantekevää. Lineaarisen muotoiluajattelun tai palvelumuotoilun syy-seurauslogiikalla on mahdotonta ratkaista kompleksisia ”pirullisia” ongelmia.

Jatka lukemista “Epävarmuuden aika – muotoilijan silmin”

Muotoilun kenttä

Kohti ekosysteemiä: muotoilun kenttä muuttuvassa maailmassa, Design Forum Finland, 2023, 61s.

Arvio

Yritykset eivät ymmärrä muotoilun ilosanomaa ja muotoilijat eivät osaa puhua liiketoimintaa, sanoo Design Forum Finlandin tuore selvitys. Samaa toistettiin jo 1980-luvulla; paljon ei ole muotoilu muuttunut.

Design Forum Finland (DFF) halusi selvittää, millainen on muotoilukentän tilanne nykyään ja teetti kartoituksen muotoilutoimisto Pentagonilla. Tavoitteena oli hahmottaa suomalaisten yleishyödyllisten muotoilualan toimijoiden tekemisiä ja rooleja mahdollisessa tulevassa yhteistyössä. Eli mitä on ja mitä kukin tekee.

Jatka lukemista “Muotoilun kenttä”