Aihearkisto: Muotoilukoulutus

Savonia Muotoilun profiili

SaMu Profiili 08062017 luonnos (pdf)

Yllä olevasta linkistä avautuu heijastet, jotka kuvaavat SaMun profiilityötä 2017. Alla kuvassa tiivistys opintojen rakentesta.

ilkka kettunen

Savonia Muotoilun profiili / strategia pohjautuu Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaan. Näin muotoilun koulutus integroituu ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan luonnollisesti, sekä samalla erilaistuu muusta suomalaisesta muotoilukoulutuksta.

Uusi ops mahdollistaa sen, että muotoilun koulutusohjelma pystyy auttamaan muita koulutusohjelmia ja painoaloja tuotekehityksen koulutuksessa ja innovaatioiden tuottamisessa. Savonia Muotoilu palvelee TKI-toimintaa – tuotteiden tai palveluiden kehittämistä – muotoilun luovin ja visuaalisin keinoin.

”Ne valmiudet, ei ammattiosaminen”, emeritusprofessori Esko Valtaoja tiivistää oppimisen tulevaisuuden luenossaan Savonian henkilökunnalle. Professorin sanoma on linjassa SaMun uuden profiilin kanssa: koulutamme laaja-alaisia, joustavan amatti-identiteetin omaavia asiantuntijoita teollisuuden ja kehitystyön tarpeesisiin.

Opiskelija valitsee (tai sattuma vie) oman erityisen osaamispalettinsa, jonka hän esittää ja päivittää portfolion muodossa. Tulevaisuuden titteleitä voivat olla terveysmuotoilija, ruokamuotoilija, vesimuotoilija, energiamuotoilija tai konemuotoilija.

2-3. vuosikurssin opiskelija työskentelee Studiossa, osallistuen liiketoimintaprojekteihin, muotoilukilpailuihin tai kehittäen omia ideoitaan kaupallisiksi innovaatioiksi. Toteutettavat projektien luonne riippuu kaupallisesta kysynnästä, joten opiskeljan osaaminen kehittyy automaattisesti sellaisille muotoilutiminnan alueille, joille on kysyntää ja työvoiman tarvetta juuri nyt.

Studio palvelee asiakkaita myös kesän aikana.

4. vuotena opiskelija siirtyy työskentelemmän Savonian tki-hankkeisiin, ja siten sitoutuu Pohjois-Savolaiseen innovaatioympäristöön. Opiskelija valmistuu mutta jää työskentelemään – yrittäjänä, yksityisellä tai julkisella puolella – läheisessä yhteydessä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

FacebookTwitterGoogle+Share

mitä muotoilijan pitäisi osata?

Mitä muotoilijan pitäisi osata? Muotoilijan pitää näyttää motivoituneelta, omata yrittäjämäinen asenne, olla ketterä ja asiakaslähtöinen sekä puhua osaamisestaan vakuuttavasti, jos aikoo työllistyä. Muotoilun substanssiosaaminen voi nousta esille vasta, jos em. liikkeet onnistuvat uskottavasti. Palvelukseen haetaan ”hyvää tyyppiä”, jotka hallitsevat supliikin. Jatka lukemista mitä muotoilijan pitäisi osata?

Brändin suoja

Antti Innanen ja Jukka Jäske, 2014, Brändin suoja, Edita Publishing Oy, 272 sivua. ISBN 978-951-37-6397-8.

Aineettomien ideoiden omistuksen maailman, IP-oikeuksien (intellectual property), taloudellinen merkitys on kasvanut. Muotoilijan on syytä perehtyä aiheeseen, huvitti tai ei: yrityksen arvo koostuu suurelta osin ei-materiaalisesta omistuksesta. IP-oikeudet voivat muodostaa jatkuvan tulonlähteen.

Lakimiesten Antti Innasen ja Jukka Jäsken kirja Brändin suoja opastaa suunnittelijaa, yrittäjää tai opiskelijaa brändin luomisessa, brändin oikeuksien hankkimisessa ja suojaamisessa sekä erilaisten IP-oikeuksien järjestämisessä. Kirjan näkökulma on taloudellinen ja erityisesti juridinen, joka myös on yksi näkökulma brändiketjun muodostamiseen. Tehokas ja toimiva brändiketju muodostuu tuotteista ja palveluista yhdistettynä tarinaan sekä rajoitetusta yksinoikeudesta edellisiin.

Kirjan ensimmäisessä osassa käydään läpi brändin käsitettä, immateriaalioikeuksia ja brändin rakentamisen strategioita. Toisessa osassa käsitellään eri suojamuotoja yksityiskohtaisemmin. Kirjan kolmas osa lähestyy aihetta laajemmin strategisesti.

Luku 11 käsittelee IP-oikeuksien loukkauksia ja niiden arviointia. Viimeisessä luvussa kirja käsittelee muutamia strategisia näkökulmia toimialoittain, painottaen muotia ja muotoilua, startup-yrityksiä, musiikki- ja media-alaa ja peliteollisuutta.

Kirja on erinomainen opas tavaramerkin ja verkkotunnusten hakemiseen, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen sekä patentti-ja hyödyllisyysmalliin. Kirjassa on paljon kiinnostavia ja tuoreita käytännön esimerkkejä tosielämästä.

Kirja sopii oppikirjaksi muotoilun opintoihin ja kiinnostanee aloittavaa yrittäjää ja muotoilun ammattilaistakin.

Oma kokemukseni on, että uuden hankkeen alussa, kun tekemisen palo on voimakas, laki- ja sopimusasiat eivät voisi vähemmän kiinnostaa. Brändin luominen ja sen IP-oikeudet tulevat ajankohtaiseksi heti, jos hanke, kenties yllättäen, menestyykin ja raha alkaa liikkua. Muotoilija, pitääkseen puolensa ja toimiakseen ammattimaisesti, tarvitsee Brändin suojan lisäksi myös muuta luovan alan laki- ja sopimusohjeistusta tai asiantuntija-apua: liittyen yrittämiseen, oman toimintansa eettisyyteen ja varmasti joskus eteen tuleviin riitatilanteisiin.

Artikkeli julkaistu Ornamon lehdessä 1/2015