Aihearkisto: Muotoilukoulutus

mitä muotoilijan pitäisi osata?

Mitä muotoilijan pitäisi osata? Muotoilijan pitää näyttää motivoituneelta, omata yrittäjämäinen asenne, olla ketterä ja asiakaslähtöinen sekä puhua osaamisestaan vakuuttavasti, jos aikoo työllistyä. Muotoilun substanssiosaaminen voi nousta esille vasta, jos em. liikkeet onnistuvat uskottavasti. Palvelukseen haetaan ”hyvää tyyppiä”, jotka hallitsevat supliikin. Jatka lukemista mitä muotoilijan pitäisi osata?

Brändin suoja

Antti Innanen ja Jukka Jäske, 2014, Brändin suoja, Edita Publishing Oy, 272 sivua. ISBN 978-951-37-6397-8.

Aineettomien ideoiden omistuksen maailman, IP-oikeuksien (intellectual property), taloudellinen merkitys on kasvanut. Muotoilijan on syytä perehtyä aiheeseen, huvitti tai ei: yrityksen arvo koostuu suurelta osin ei-materiaalisesta omistuksesta. IP-oikeudet voivat muodostaa jatkuvan tulonlähteen.

Lakimiesten Antti Innasen ja Jukka Jäsken kirja Brändin suoja opastaa suunnittelijaa, yrittäjää tai opiskelijaa brändin luomisessa, brändin oikeuksien hankkimisessa ja suojaamisessa sekä erilaisten IP-oikeuksien järjestämisessä. Kirjan näkökulma on taloudellinen ja erityisesti juridinen, joka myös on yksi näkökulma brändiketjun muodostamiseen. Tehokas ja toimiva brändiketju muodostuu tuotteista ja palveluista yhdistettynä tarinaan sekä rajoitetusta yksinoikeudesta edellisiin.

Kirjan ensimmäisessä osassa käydään läpi brändin käsitettä, immateriaalioikeuksia ja brändin rakentamisen strategioita. Toisessa osassa käsitellään eri suojamuotoja yksityiskohtaisemmin. Kirjan kolmas osa lähestyy aihetta laajemmin strategisesti.

Luku 11 käsittelee IP-oikeuksien loukkauksia ja niiden arviointia. Viimeisessä luvussa kirja käsittelee muutamia strategisia näkökulmia toimialoittain, painottaen muotia ja muotoilua, startup-yrityksiä, musiikki- ja media-alaa ja peliteollisuutta.

Kirja on erinomainen opas tavaramerkin ja verkkotunnusten hakemiseen, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen sekä patentti-ja hyödyllisyysmalliin. Kirjassa on paljon kiinnostavia ja tuoreita käytännön esimerkkejä tosielämästä.

Kirja sopii oppikirjaksi muotoilun opintoihin ja kiinnostanee aloittavaa yrittäjää ja muotoilun ammattilaistakin.

Oma kokemukseni on, että uuden hankkeen alussa, kun tekemisen palo on voimakas, laki- ja sopimusasiat eivät voisi vähemmän kiinnostaa. Brändin luominen ja sen IP-oikeudet tulevat ajankohtaiseksi heti, jos hanke, kenties yllättäen, menestyykin ja raha alkaa liikkua. Muotoilija, pitääkseen puolensa ja toimiakseen ammattimaisesti, tarvitsee Brändin suojan lisäksi myös muuta luovan alan laki- ja sopimusohjeistusta tai asiantuntija-apua: liittyen yrittämiseen, oman toimintansa eettisyyteen ja varmasti joskus eteen tuleviin riitatilanteisiin.

Artikkeli julkaistu Ornamon lehdessä 1/2015

tutkimusmenetelmiä muotoilijalle

Alex Milton & Paul Rodgers (2013) Research methods for product design. London: Laurence King.

Mainio kirja teollisen muotoilun opiskelijalle! Myös opettajan hyllyyn, miksei myös ammattia harjoittavalle, joka haluaa uusia vinkkejä.

Muotoilijan tulee olla kykenevä tarjoamaan tutkimuksellista asiantuntijuutta tänä päivänä aivan eri tavalla kuin vielä 10-15 vuotta sitten (s. 9).

Kirja esittelee miellyttävän selkeällä tavalla nykykäytännön mukaisia tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä, joita muotoilija voi tuotesuunnitteluprojektissaan tarvita. Kirja esittelee yli 50 menetelmää, muutamia tosielämän case-tapauksia sekä useita helpottavia ohjeistuksia, tutoriaaleja.

Menetelmät on jaettu seitsemään lukuun:

  1. Looking (etnography, …)
  2. Learning (cultural probes, …)
  3. Asking (questionnaire & …)
  4. Making (sketch modelling, …)
  5. Testing (scenario testing, …)
  6. Evalution & Selection (choosing the right methods, …)
  7. Communicating (preparing a presentation, …)

Tutkimusmenetelmät ovat jaksotettu tuotekehitysprosessin mukaan. Tutkimus- ja muotoilumenetelmiä ei juurikaan eritellä toisistaan – mitäpä väliä, kunhan toimii.

Kirja on huolella tehty ja taitavasti punnittu: niukka teksti on helppoa ja kuvat havainnollisia. Kirjan kannen epäonnistunut design ei vastaa onnistunutta sisältöä.

Kirjoittajat ovat muotoilun professoreja Englannista ja Irlannista. Rodgers on Northumbriasta (jossa opiskeli myös Applen Sir Jonathan Ive) ja Milton National College of Art and Designista (Irlanti). Kirjan kautta saarivaltioiden muotoilun koulutus näyttäytyy laadukkaana.

Opiskelumateriaalia lisää julkaisijalta: www.laurenceking.com

https://www.northumbria.ac.uk/about-us/academic-departments/northumbria-school-of-design/

http://www.ncad.ie/undergraduate/school-of-design/