tilanteeseen sopiva muotoilumenetelmä

Uusin kirja MIT:n Design thinking, design theory -sarjassa on tanskalaisten Simonsenin, Svabon, Strandvadin, Samsonin Hertzum ja Hansenin toimittama Situated design methods.

Kirjottajat, jotka ovat Roskilden yliopiston väkeä suurimmalta osin, esittävät, että jokainen muotoilutapahtuma on kyseiseen tilanteeseen sidoksissa ja siten jokaista muotoilua tulee lähestyä eri tavalla. Universaali menetelmä muotoilun tekemiseksi on passé.

Mitä situated on suomeksi? Facebook-ystäväni ehdottavat käännökseksi mm. tilanteeseen sopiva, tilanteinen, sijoitettu, tilannesidonnainen.

Situated viittaa käsitteisiin situated knowledge, situated learning ja situated action ja situating contexts. Lucy Suchmanin kirjoituksiin viitataan kirjassa ahkerasti.

Kirja liittyy yhteiskehittelyn ja osallistavan suunnittelun keskusteluun ja kiinnostanee alan opettajia ja tutkijoita, miksei myös alan muotoilijaa, joka hakee menetelmää omaan työhönsä. Kirja on kuitenkin sangen akateemista tekstiä, jonka läpi lukeminen vaatii erityistä motiivia.

Huomaan innostuvani ajoittain: ”Tätä ja tätä voin käyttää myöhemmin ja näihin lähteisiin täytyy perehtyä”.

Useiden kirjoittajien tausta on IT, joten menetelmät eivät liity suoraan tuotemuotoiluun. Kirja esittää 18 tilanteista, osallistavaa menetelmää:

1-2. Muotoilun opintoprojektin kohdistaminen ja suunnittelu.

3. Osallistava muotoilumenetelmä MUST, joka suunnattu IT-projektin aikaisen vaiheeseen.

4. Soft Design Science Method -metodin esittely.

5. Kaksi työpajatekniikkaa laadullisen aineiston kollektiiviseen tulkintaan.

6. Wheels of Rituals -menetelmä muotoiluryhmän tietyn yhteisen näkökulman saavuttamiseen.

7. Kaksi työpajamenetelmää palvelujen ja kokemusten muotoiluun.

8. Visuaalinen menetelmä kollektiiviseen ja luovaan oppimiseen.

9. Urban Co-creation – menetelmä urbaanin pedagogiikan käyttöön.

10. Esteettisen materiaalin käyttö urbaanin tilan hahmotukseen.

12. Urbaanit todellisuuspelit (Altenate Reality Games).

13. Ohjelmistokehityksen periaatteista.

14. Pragmatistinen menetelmä tilanteisen kokemuksen muotoiluun.

15. Tutkielma teollisen kontekstin vaikutuksesta automuotoiluun.

16. Sähköautojen yhteiskäyttösysteemin muotoilu – case.

17. Metodi tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten vähentämiseen.

18. Muotoilumenetelmien muokkaamisesta ja siirtämisestä toiseen sosiaaliseen tai kulttuuriseen ympäristöön.

Nämä menetelmät eivät tietenkään ole reseptejä, joita voi suoraan soveltaa omaan muotoiluprojektiin. Muotoilija tulkitsee ja konstruoi tilannetta ja soveltaa muotoilumenetelmiä niin, että prosessi ja tuotos sopii siihen kyseiseen erityiseen tilanteeseen. Tämä vaatii tilanteen sosiaalisen ja teknologisen ympäristön ymmärtämistä.

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share