Avainsana-arkisto: positiivinen psykologia

Innostunut asiantuntija – oksymoron?

(oksymoron = kärjistetysti hupaisa retorinen kuvio, jossa kaksi näennäisesti vastakkaista käsitettä)

Muotoilijana ajattelen, että innostus työhön – maailman parantaminen muotoilun, tuotekehityksen ja niiden opettamisen kautta – on lähtökohta kaikelle tekemiselleni, tietenkin. Miten tätä innostuneisuuttani voisi vielä yllyttää? Miten minusta saadaan suurin mahdollinen luovuus ja tuottavuus esille? Jatka lukemista Innostunut asiantuntija – oksymoron?

FacebookTwitterGoogle+Share

Positiivisen psykologian voima

∗∗∗

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.), 2014, Positiivisen psykologian voima, Jyväskylä: PS-kustannus, 381 sivua.

Onnellisuusteollisuus on isoa liiketoimintaa. Kymmenet oppaat julistavat keinoja onnen löytämiseen. Onnea ei kuitenkaan välttämättä kannata tavoitella liian innokkaasti, onnellisuus on elämän sivutuote.

Lotta Uusitalo-Malmivaara on koonnut kirjoituksia suomalaisen hyvinvoinnin, onnellisuuden, motivaation ja positiivisen ajattelun tutkijoilta. Kirja ei ole opaskirja onnellisuuteen, vaan tukeva, akateeminen ja kasvatustieteisiin kallellaan oleva kokoelma, jossa yhteinen nimittäjä löytyy uudesta tutkimusalueesta, joka on vakiinnuttanut asemiaan varteenotettavana tieteenhaarana.

Perinteinen psykologia on keskittynyt mielen sairauksiin. Pahoinvoinnin poistaminen ei takaa hyvinvointia. Suuri osa ihmisistä tuntuu elävän jonkinlaisen nuutuneisuuden tilassa. Uusitalo-Malmivaara arvostelee suoraan puhumisen ja tylyttämisen kulttuuria, jota voi seurata joka ilta television kilpailu- ja tosi tv-ohjelmista – aggressiivista ilmaisuista on tullut arkikieltä.

Positiivinen psykologia tarkastelee eheyden edellytyksiä ja keinoja lisätä kukoistusta. Tunteilla on iso vaikutus oppimiseen, motivaatioon ja energisyyteen. Positiivista asennetta perustellaan myös tuottavuudella – innostunut tekee parempaa tulosta. Myönteisen asenteen omaavat ihmiset jopa elävät pidempään kuin negatiivisella suhtautumisella etenevät.

Positiivinen psykologia ei sinällään ole positiivista tai negatiivista. Se tutkii, miten voimme” tunnistaa ja kehittää parhautta itsessämme ja toisissamme ja edistää kaikkien mahdollisuuksia menestyä”. Onnellisuuden eli subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimus karistanut heppoisuuden ja epätieteellisen maineen ja siitä voi kirjoittaa omalla nimellään. Aiheesta järjestetään konferensseja ja tuotetaan julkaisuja.

Kirja sopii aiheesta kiinnostuneille, tutkijoille, johtajille ja opettajille, jotka hakevat jotain uutta omaan työhönsä. Jos muotoilijan tulee tietää jotain psykologiasta, niin olkoon se sitten positiivisen psykologiaa.

Muotoilun keskustelu on siirtymässä ongelmien ratkaisemisesta mahdollisuuksien löytämiseen. Muotoilijalle positiivinen asenne on välttämättömyys. Paikkaansa pitävää tietoa on vaikea saada, siten muotoilija hakee vakuuttavuutta positiivisen illuusion tai jopa itsepetoksen kannattelemana. Uutta on vaikea kehittää asenteella ei-tästä-kuitenkaan-mitään-tule.

Aiheita kirjassa on laidasta laitaan. Kirja määrittelee positiivista psykologiaa, onnellisuutta, mindfullnessia, joukkoon kuuluvuutta, vanhuuden voimavaroja, antamista ja myötätuntoa, oppimista, toimijuutta, tavoiteorientoituneisuutta, opiskeluvahvuuksien löytymistä, innostusta ja kiinnostusta, sisua, työn imua. Kirja alkaa Esa Saarisen esipuheella ja päätyy Lauri Järvilehdon kirjoitukseen työn kutsumuksesta. Onnellisuusprofessori Markku Ojanen esittää kriittisen katsauksen aiheeseen.

Ihana kansikuva!

https://www.ps-kustannus.fi/positiivisenpsykologianvoima.html?gclid=Cj0KEQjw8aeiBRCknPXk-u_V_4gBEiQAD2-mgT0oeUwX4hCe7dJqgfpUV6VwM2IYYt7JMpjv6zRpq5saAvaT8P8HAQ