Avainsana-arkisto: Luovuuden myytit

Luovuuden myytit

The Myths of Creativity: The Truth About How Innovative Companies and People Generate Great Ideas. David Burkus, 2014, San Francisco, Jossey-Bass.

David Burkus on luokitellut yleisimmät harhakäsitykset luovuudesta ja innovaatioiden tuottamisesta:

Heureka-myytti

Me pidämme tarinoista, joissa idea tulee yllättäen jostain ulkopuolelta. Keksijä on jumissa, ja sitten: Heureka! Tämä myytti jättää huomioimatta sen kovan työn ennen ja jälkeen välähdystä. Meidän on helppo ajatella, että se iso idea ei vaan ole vielä osunut meidän kohdallemme.

Muotoilijalla taas ongelma on usein  niin epäselvä, että heureka-välähdys on harvinainen kokemus – enemmin idea tulee hiljaa ja epävarmasti kuiskaten.

Ihmistyyppimyytti

Me uskomme helposti, että todella luovat ihmiset ovat jotenkin toista lajia kuin me muut, että toiset ovat syntyneet luoviksi. Meidän on helppo sanoa itsellemme, että minä en vain ole luovaa tyyppiä, miksi vaivautua.

Omaperäisyysmyytti

Kun me kerromme tarinoita uusista keksinnöistä, me oletamme helposti, että keksinnön luoja on aivan itse kokonaan hoksannut uuden jutun. Me haluamme nähdä ideat ja toteutukset kokonaan uniikkeina ja omaperäisinä, etenkin jos ne ovat meidän aherruksen kohteena. Me haluamme uskoa, että yksittäinen ihminen on luonut aivan ennennäkemättömän idean.

Kuitenkin, usein muiden ihmisten ideat ovat niitä, jotka vaikuttavat meidän omiin näkemyksiin. Useimmat ideat ovat kierrätettyjä, tietoisesti tai tiedostamattamme. Usein näitä luovan työn lähteitä on niin paljon, että on vaikea jäljittää niitä.

Asiantuntijamyytti

Me uskomme, että ihmisen tietämyksen laajuuden ja hänen työnsä laadun välillä on korrelaatio. Tämä tuntuu aivan loogiselta, eikö niin? Mutta niin se ei aina mene. Asiantuntemus voi vähentää luovaa tulosta. Asiantuntemus kasvaa, luovuus vähenee. Mitä pidempään olet työskennellyt eksperttinä, sitä varmemmaksi tulet siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista.

Kannustinmyytti

Ajattelemme helposti, että luovaa työtä ja sen tekijöitä voi kannustaa ja palkita samaan tapaan kuin usein kannustamme muuta työtä. Uskomme että luovuuden tuottoa ja laatua voi parantaa kannustimia lisäämällä. Kuitenkin, luovan tuloksen ja kannustimien välillä ei välttämättä ole yhteyttä: luova työ vaatii sisäistä motivaatiota. Muotoilijakin tarvitsee palkkaa ponnistuksistaan, mutta organisaation kannattaisi kiinnittää huomio sisäisen motivaation hellimiseen.

Yksinäinen sankarikeksijä -myytti

Me pidämme tarinoista, joissa yksi ihminen on vastassaan koko maailma. Samoin meillä on tapana kohdistaa luova työ tai innovatiivinen idea yhden ihmisen ansioksi. Tämä myytti myy, ja media pitää siitä. Lehdet ja kirjat ovat täynnä tarinoita yksinäisistä sankarineroista.

Aivoriihimyytti

Aivoriihimyytti tarkoittaa sitä, että mahtavaan innovaatioon tarvitaan vain hieno idea, ja että jos kehitämme niin paljon ideoita kuin mahdollista, löydämme niiden joukosta yksittäisen idean, jonka pohjalta voimme rakentaa koko projektin sisällön.

Aivoriihimyytin vaikutuksista projektiin löydätte kuvauksen väitöskirjastani (Luku 6, Kettunen 2013).

Yhteenkuuluvuusmyytti

Mielikuvamme luovan ryhmän työtavoista ja ympäristöstä on suunnilleen seuraava: avoin tila, rennosti pukeutuneita ihmisiä, biljardipöytiä, ilmaista ruokaa, hymyileviä onnellisia ihmisiä. Me ajattelemme, että luovuuteen liittyy leikki ja hauskuus – että parhaimmat ideat ja tuotteet syntyvät ryhmiltä, jotka pidättäytyvät kritiikistä ja hakevat konsensusta. Yhteenkuuluvuuden ja koheesion tavoittelu voi itse asiassa typistää ryhmän luovuutta. Monesti todella luovat ryhmät eivät keskity koko ajan siihen, että ne tulevat koko ajan hyvin toimeen keskenään, todelliset tulokset syntyvät konfliktista.

Rajoitteet-myytti

Uskomme, että potentiaalinen luovuus kärsii rajoitteista. Oletamme että luovuus vaatii totaalista vapautta. Itse asiassa, tutkimus tukee päinvastaista näkökulmaa, ja monet innovatiiviset ryhmät voivat kertoa, että luovuus rakastaa rajoitteita.

Hiirenloukkumyytti

Amerikkalainen sanonta kuuluu: ”If you build a better mousetrap, the world will beat a path to your door”. Hokema on kuitenkin itse asiassa huono neuvo. Usko hiirenloukkumyyttiin perustuu olettamukselle, että heti kun sinulla on luova idea tai innovatiivinen uusi tuote, on helppo saada muut näkemän ja tunnustamaan sen todellinen arvo. Eli: jos kehität hyvän idean, maailma ottaa sen halukkaasti omakseen. Näin kuitenkin harvoin tapahtuu. Uskominen tähän myyttiin aiheuttaa paljon pettymyksiä: maailman yleisin reaktio uuteen ideaan on välinpitämätön tai jopa tyrmäävä.

Yhdysvaltojen patenttivirastossa on yli 4.400 versiota siitä paremmasta hiirenloukusta. Vain noin parikymmentä niistä on ikinä kehitetty kaupallisesti toimiviksi tuotteiksi. Menestynein versio, se jousellinen loukku jonka kaikki tunnemme, on muotoiltu vuonna 1899.

David Burkusin kirja luovuuden myyteistä on hyvin osuvaa tekstiä, josta muotoilijan on helppo löytää omia kokemuksiaan, ja omia sisäistämiään olettamuksia muotoilun käytännöistä.

David Burkus on perustaja ja editori LDRLB:ssa, joka on johtamisen, innovaation ja strategian nettijulkaisu.

FacebookTwitterGoogle+Share