muotoiluajattelu jälleen kerran

Muutama aika sitten muotoiluajattelu / design thinking nimisiä kirjoja ilmestyi tusina vuodessa. Muotoilijat olivat innostuneet uudesta termistä, sisältö sinällään oli tuttua huttua.

Luchs, Swan & Griffin (2016) toimittama Design thinking: new product development Essentials from the PDMA on palannut muotoiluajatteluun.

Kirjan 25 kirjoittajaa eivät tällä kertaa ole muotoilijoita, vaan edustavat enimmäkseen teknisen tuotekehityksen ja markkinoinnin näkökulmaa tuotekehitykseen. Mainiota! Ei-muotoilijat puhuvat muotoiluajattelusta: tätä on syytä kuunnella. Tämä kirja edistää muotoilun hyödyntämistä enemmän kuin kymmenen muotoilijan kirjoittamaa.

Kirjan maailmankuvana on teknis-rationaalinen, lineaarinen tuotekehitys ja innovaatio. Osa kirjan luvuista on suoraviivaisia ”how to” -ohjeita; käyttökelpoisia uusia menetelmiä etsiville tuotekehittäjille ja sen opettajille. Haluan tämän kirjan vakituisesti käsikirjastooni.

Muotoiluajattelu on tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että lähestytään ongelmaa ja ratkaisua kuten muotoilija tekisi: poimitaan elementtejä muotoilijoiden tavasta työskennellä.

Kirja helmiä ovat:

  • Petersenin ja Joon artikkeli muotoilubriefistä
  • Zehnin artikkeli tarinoista ja prototyypeistä
  • Calabrettan ja Gemserin artikkeli fyzzy front endistä

PDMA on Product Development and Management Association. Järjestön sivuilta löytyy myös kirja-arvioita.

FacebookTwitterGoogle+Share