mielekkyyden muotoilu

Mielekkyyden muotoilu tarkoittaa muotoiluprosessin tarkastelua konstruktionistisen näkökulman kautta. Se auttaa ymmärtämään uuden kehittämisen sosiaalista ja usein epäselvää ja epävarmaa luonnetta.

Alla löytyvä väitöskirjani kritisoi vallitsevaa näkemystä tuotekehitysprosessin lineaarisesta luonteesta. Empiirisenä tuloksena esitän kiteytyksen muotoilun merkityksellistämisen (sensemaking) käytännöistä.

Mielekkyyden muotoilu – autoetnografia tuotekehityksen alkuvaiheista

Väitöskirjani on 221 sivua, PDF (1 Mt) on kaksi sivua aukeamalla, 113 sivua.

Tai tilaa kirja suoraan minulta hintaan 25 euroa (lasku tulee kirjan mukana), sisältää postikulut, osoitteesta: ilkka.kettunen@professori.fi