kehystä ongelma uudelleen

Tärkein muotoiluprosessia selittävä ja ohjeistava kirja vuosikymmeniin!

Hollantilainen professori Kees Dorst on tutkinut pitkään muotoiluprosessia. Hänen kirjansa Frame Innovation: Create New Thinking by Design (2015) kertoo uskottavasti, miten muotoilijat ratkaisevat sellaisia avoimia, monimutkaisia, liikkuvia ja verkottuneita ongelmia, joista vakiintuneet ongelmanratkaisun menetelmämme eivät selviä.

Salaisuus on uuden näkökulman – kehyksen (frame) – luominen ongelmalliseen tilanteeseen. Siinä missä ”muotoiluajattelu” keskittyy uusien ratkaisujen keksimiseen, kokeneet muotoilijat kehystävät ongelman uudestaan eri tavalla.

Tämä kehyksen idea on tuttu jo Donald Schönin (1983) kirjoituksista, mutta vasta Dorst pystyy selittämään ajatuksen havainnollisesti. Kirja myös kertoo miten tämä näkökulman vaihtaminen tehdään. Huomattavaa on, että julkinen sektori on hyödyntänyt kehystämisen ideaa ennen kaupallisia yrityksiä.

Akateemisen tanakka Frame Innovation on helppolukuinen. Kirja sopii niille, jotka hakevat menetelmää muotoilutyöhönsä tai niille, jotka myyvät ja selittävät muotoilun ilosanomaa.

Kees Dorst, 2015, Frame innovation: create new thinking by design. Cambridge: MIT Press. 204 sivua.

Kirjoitus on julkaistu Ornamo-lehdessä 5/2015, 25.

Muita arvioita kirjasta:

Zach C: Can Frame Innovation Save the World?

Noah Fang: Frame Innovation

David Rubeli: On Frame Innovation

FacebookTwitterGoogle+Share